FORGOT YOUR DETAILS?

راهکار های حضور و غیاب و کنترل تردد

راهکار های حضور و غیاب

یکی از مشکلات شرکت های بزرگ و یا ادارات در زمینه مدیریت بر ورود و خروج پرسنل بوده است.

مشکلاتی همانند: شیفت های گردشی، ساعت های کاری چند تکه، تاخیر سرویس، ساعت نهار، نداشتن دسترسی به کامپیوتر جهت گرفتن گزارشات و ثبت ماموریت و مرخصی، اضافه کار، تجمع افزاد به دلیل تاخیر در شناسایی اثر انگشت و...

نرم افزار حضور و غیاب 

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب با امکاناتی همچون پشتیبانی گسترده از انواع شیفتهای اداری, چرخشی, شبانه روزی و شیفتهای استثنا، امکان تعریف قوانین، نگهداری سابقه قوانین اشخاص و ...

در خصوص نرم افزار رستوران و تغذیه

امکان تعریف غذاهای متنوع رستوران و مخلفات آن به همراه قیمت، امکان مدیریت مستقل رستوران بر حسب ساختمان های مختلف (قیمت غذا، برنامه هفتگی و گزارش آمار فیش های صادر شده و ...

اپلیکیشن موبایل حضور و غیاب

اگر در سازمان شما پرسنل دسترسی به کامپیوتر ندارند و می خواهید امکان گزارش ماموریت و مرخصی و همچنین درج سریع ماموریت و مرخصی خود در هر لحظه و مکان را داشته باشید بهترین روش استفاده از اپلیکیشن موبایل حضور و غیاب است . امکاناتی مانند: گزارش کارکرد ماهیانه، ثبت تردد با استفاده از موقعیت جغرافیایی و ...

 

 

 

بالا