حضور و غیاب اطلس

 

اتوماسیون حضور و غیاب تحت وب اطلس جهت یکپارچه سازی و پاسخگویی به آخرین نیازمندی های شرکت ها و سازمانهای بزرگ طراحی شده است. 

 

برخی از امکانات اتوماسیون حضور و غیاب اطلس

پشتیبانی از انواع مرخصی استحقاقی، مرخصی باحقوق و بی حقوق، استعلاجی به صورت روزانه و ساعتی

پشتیبانی از انواع درخواست مجوز ماموریت، اضافه کاری و فراموشی کارت

پشتیبانی از تعداد نامحدود مدیر جهت تایید درخواست های سلسله مراتب سازمانی

امکان محدود سازی کارتابل مدیران بر اساس نوع درخواست ارسالی از سوی پرسنل تحت مدیریت

امکان تعریف جانشین برای مدیران

امکان مشاهده سابقه درخواست های یک شخص توسط مدیر

امکان پیگیری وضعیت درخواست ثبت شده توسط پرسنل

امکان نمایش داشبورد مدیریتی جهت اطلاع از وضعیت کارتابل و پرسنل تحت مدیریت

پشتیبانی از انواع شیفتهای چرخشی، شبانه روزی و استثناء

امکان تعریف قوانین و دسته قوانین تفکیک شده و پویا

امکان نگهداری سابقه قوانین

امکان تعریف پارامترهای پویا جهت استفاده در ماه های خاص مانند: ماه رمضان

جمع آوری اتوماتیک ترددها از دستگاه

امکان ثبت درخواست مرخصی و ماموریت از روی تایم شیت

امکان نمایش مقدار ماموریت و مرخصی به صورت گرافیکی

تعریف فیلد اضافی و رزرو جهت نگهداری اطلاعات پرسنل

امکان تعریف چارت و پست های سازمانی و محل ماموریت به صورت درختی

پشتیبانی از فرایند ثبت مرخصی استعلاجی شامل آرشیو بندی فایل اسکن شده نسخه بیمار، سابقه مرخصی استعلاجی و تایید پزشک

ثبت و نگهداری مانده مرخصی به ازای هر سال

امکان تعریف سقف مرخصی و مشاهده کاردکس مرخصی

سفارشی سازی گزارشات

خروجی PDF و Excel از تمام گزارشات و...

بالا