FORGOT YOUR DETAILS?

نرم افزار حضور و غیاب کلاک

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز کلاک

 • برنامه ریزی انواع شیفت های  موجود در سازمان عبارتند از: عادیکار ، ۱۲ ساعته ، چرخشی ، ساعتی و ... به صورت نامحدود
 • مجموعه قوانین مربوط به قانون کار  در 6 قسمت اصلی: ۱. قوانین کارکرد ۲. قوانین اضافه کار  ۳. قوانین مرخصی  ۴. قوانین ماموریت    ۵. قوانین کم کاری    ۶ . قوانین متفرقه
 • امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش کارکرد ماهیانه
 • شامل دو تقویم رسمی و غیر رسمی جهت تفکیک تعطیلات رسمی کشور و تعطیلات توافقی سازمان
 • تعریف چارت سازمانی به صورت درختی
 • امکان تغییر محدوده برج، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات
 • دسته بندی کاربران بر اساس سطوح دسترسی مختلف به امکانات نرم افزار
 • امکان مشاهده لیست فعالیت کاربران هنگام بروزمشکل
 • به روز رسانی نرم افزار از طریق سایت شرکت
 • امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش اضافه کار، ماموریت، غیبت، مرخصی، مانده مرخصی استحقاقی، میانگین حضور و غیاب، خلاصه وضعیت ماهیانه، اشکالات حضور و غیاب و ...
 • طراحی گزارشات متنوع و نامحدود با توجه به نیازهای موجود با استفاده از کلیه فیلدهای محاسباتی نرم افزار
 • امکان ثبت تردد دستی یا محاسبه خودکار مانده مرخصی استحقاقی
 • امکان ثبت اضافه کار دستوری روزانه و ماهیانه برای هر افراد
 • امکان ثبت مجوز اضافه کاری مورد استفاده در سازمان هایی که قبل از انجام اضافه کار، کسب موافقت مدیر مربوطه الزامی است
 • امکان افزایش و کاهش ذخیره مرخصی استحقاقی افراد
 • مدیریت اثر انگشت های دستگاه: مشاهده لیست اثر انگشت های موجود، تهیه فایل پشتیبان از اثر انگشت های دستگاه، به روز رسانی اثر انگشت های دستگاه از روی فایل پشتیبان یا دستگاه دیگر، امکان انتقال اثر انگشتهای یک فرد خاص از یک دستگاه به دستگاه دیگر، امکان حذف اثر انگشت های یک فرد خاص از روی دستگاه
 • امکان بهره گیری از شبکه و حداقل سه کاربر
 • پایگاه داده (access - Sql Server) بسته به نیاز مشتری
 • امکان ارتباط نرم افزار با بیش از 10 نوع سخت افزار از طریق (شبکه، حافظه USB، کابل RS232، پورت USB)
 • قابلیت ایجاد خروجی DBF، Excel، ،Text و Access جهت نرم افزار های حسابداری
 • امکان طراحی قوانین و فرمول های محاسباتی خاص سازمان

مقایسه نرم افزار حضور و غیاب

                                                                                                            قابلیت ها                   Clock ۱.۵ Clock ۴.۰ Clock ۶.۰
نرم افزار حضور و غیاب کلاک (Clock) رایگان تک کاربره تحت شبکه
برنامه ریزی شیفتهای مختلف موجود در سازمان اعم از عادیکار ، ۱۲ ساعته، چرخشی ساعتی و ... به تعداد نامحدود محدود
مجموع قوانین مربوط به قانون کار و قانون استخدام کشوری در ۶ قسمت اصلی:

 

۱. قوانین کارکرد ۲. قوانین اضافه کار ۳. قوانین مرخصی ۴. قوانین ماموریت ۵. قوانین کم کاری ۶. قوانین متفرقه

محدود
 امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش کارکرد ماهانه
 شامل دو تقویم رسمی و غیررسمی جهت تفکیک تعطیلات رسمی کشوری و تعطیلات توافقی سازمان
 تعریف چارت سازمانی به صورت درختی
 امکان تغییر محدود برج، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات
 دسته بندی کاربران بر اساس سطوح دسترسی مختلف به امکانات نرم افزار  محدود
 امکان مشاهده لیست فعالیت کاربران هنگام بروز مشکل
 به روز رسانی نرم افزار از طریق سایت شرکت
 امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش اضافه کار ، ماموریت ، غیبت ، مرخصی ، مانده مرخصی استحقاقی ، میانگین حضور و غیاب ، خلاصه وضعیت ماهانه ، اشکالات حضور و غیاب و ...  محدود
 طراحی گزارشات متنوع و نامحدود با توجه به نیازهای موجود با استفاده از کلیه فیلدهای محاسباتی نرم افزار
 امکان ثبت دستی یا محاسبه خودکار مانده مرخصی استحقاقی
 امکان ثبت اضافه کاری دستوری روزانه و ماهانه برای افراد
 امکان ثبت مجوز اضافه کاری مورد استفاده در سازمانهایی که قبل از انجام اضافه کار ، کسب موافقت مدیر مربوطه الزامی است.
 امکان افزایش و کاهش ذخیره مرخصی استحقاقی افراد
 مدیریت اثر انگشتهای دستگاه: مشاهده لیست اثر انگشتهای موجود ، تهیه فایل پشتیبان از اثر انگشتهای دستگاه ، به روز رسانی اثر انگشتهای دستگاه از روی فایل پشتیبان یا دستگاه دیگر ، امکان انتقال اثر انگشتهای یک فرد خاص از یک دستگاه به دستگاه دیگر ، امکان حذف اثر انگشتهای یک فرد خاص از روی دستگاه
 امکان بهره گیری در شبکه و استفاده حداقل سه کاربر
 پایگاه داده  Access  Access  SQL
 امکان ارتباط نرم افزار با سخت افزار از طریق اینترنت
 امکان مشاهده کارکرد ماهانه شخصی (تحت وب)
 امکان درخواست مرخصی و ماموریت ، تردد ، مجوز اضافه کاری توسط پرسنل و تائید آن توسط مدیر مربوطه (تحت وب)
 قابلیت ایجاد خروجی Text ، Excel ، DBF و Access جهت نرم افزارهای حسابداری
 امکان طراحی قوانین و فرمولهای محاسباتی خاص سازمان  Clock ۴.۱  Clock ۶.۱
بالا