حضور و غیاب کلاک

نرم افزار حضور و غیاب کلاک ( تحت وب و ویندوز )

 •             برنامه ریزی شیفتهای مختلف موجود در سازمان اعم  از عادیکار ، 12 ساعته ، چرخشی ، ساعتی و ... به تعداد نامحدود

 •             مجموع قوانین مربوط به قانون کار و قانون استخدام کشوری در 1. قوانین کارکرد 2. قوانین اضافه کار  3. قوانین مرخصی  4. قوانین ماموریت    5. قوانین کم کاری    6 . قوانین متفرقه

 •             امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش کارکرد ماهانه

 •             امکان تغییر محدوده برج ، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات

 •             دسته بندی کاربران بر اساس سطوح دسترسی مختلف به امکانات نرم افزار

 •             امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش اضافه کار، ماموریت، غیبت ، مرخصی، مانده مرخصی استحقاقی، خلاصه وضعیت ماهانه ، اشکالات حضور و غیاب و ...

 •             طراحی گزارشات متنوع و نامحدود با توجه به نیازهای موجود 

 •             امکان ثبت دستی یا محاسبه خودکار مانده مرخصی 

 •             امکان ثبت اضافه کاری دستوری روزانه و ماهانه

 •             امکان افزایش و کاهش ذخیره مرخصی استحقاقی افراد

 •             امکان بهره گیری در شبکه و استفاده حداقل سه کاربر

 •             پایگاه داده (SQLSERVER -ACCESS) بسته به نیاز مشتری

 •             امکان  ایجاد سطوح دسترسی مختلف از جمله  مدیر واحد , مدیر حضور وغیاب ,  نگهبان و اپراتور  برای پرسنل

 •             قابلیت ایجاد خروجی Text ، Excel ، DBF و Access برای نرم افزارهای حسابداری

 •              مشاهده گزارش  تردد ها به صورت آنلاین

 •             امکان تائید و عدم تائید درخواست ها و ذخیره شدن اطلاعات ماههای قبل

بالا