FORGOT YOUR DETAILS?

نرم افزار تخلیه اطلاعات امین

نرم افزار کنترل تردد امین

برخی از ویژگی های نرم افزار امین

 •     امکان تعریف کاربر از طریق نرم افزار و ارسال به دستگاه ها
 •     امکان نمونه گیری از (انگشت ، قرنیه و چهره) از طریق نرم افزار و ارسال به دستگاه حضور و غیاب
 •     امکان نمونه گیری اثر انگشت با استانداردهای مختلف مانند (Suprema, ISO, ANSI, TrustOne, FP7000)
 •     پشتیبانی از شماره پرسنلی با طول حداکثر 15 کاراکتر
 •     امکان انتقال کاربران از یک دستگاه به دستگاه دیگر
 •     امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات جمع آوری به نرم افزار حضور و غیاب کلاک (Clock)
 •     امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات جمع آوری به اتوماسیون حضور و غیاب اطلس
 •     امکان ارتباط با نرم افزار رستوران
 •     امکان انتقال اتوماتیک ترددها به سامانه های جانبی در بستر وب
 •     امکان نمایش آنلاین تردد پرسنل
 •     ارتباط با کلیه اسکنر های اثر انگشت از طریق USB
 •     نمایش وضعیت  ارتباطی دستگاه های حضور و غیاب
 •     تخلیه اطلاعات از طریق Flash
 •      پشتیبانی از SQLite و SQL Server
 •     معماری Client/Server
 •     نصب و را ه اندازی سریع و آسان
بالا